root/.hgignore

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Chgset Date Author Log Message
(edit) @135:ad2c76125200 [135:ad2c76125200] 7 years František Kučera <franta-hg@…> hgignore: glob/regex
(edit) @120:4d33f14e99dd [120:4d33f14e99dd] 9 years František Kučera <franta-hg@…> Přesunutí ukázkového obsahu do adresáře „ukázka“ a vytvoření symbolického …
(edit) @82:90a58fca78e5 [82:90a58fca78e5] 10 years František Kučera <franta-hg@…> Dokumentace: javadoc.
(edit) @51:df1f942f7b69 [51:df1f942f7b69] 10 years František Kučera <franta-hg@…> Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu …
(edit) @40:487f13126b62 [40:487f13126b62] 10 years František Kučera <franta-hg@…> Zvýrazňování syntaxe: zdroják nemusí být vložen uvnitř značky <m:pre/>, …
(edit) @24:63e404f454e8 [24:63e404f454e8] 10 years František Kučera <franta-hg@…> Seznam všech stránek: první verze, formou tabulky
(add) @1:a05c6f3cbc3e [1:a05c6f3cbc3e] 11 years František Kučera <franta-hg@…> základ, první verze
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.