Changeset 114:9302cf6856ea

Show
Ignore:
Timestamp:
07/06/12 17:04:13 (9 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Tags:
v0.4
Message:

#20 Skriptování: firma – pády (parametrizace makra)

Location:
vstup
Files:
2 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • vstup/makra/firma.xsl

  r113 r114  
  1313 
  1414        <!-- Vypíše název naší firmy: --> 
  15         <xsl:template match="m:firma"> 
  16                 <xsl:text>Chovatelská stanice a.s.</xsl:text> 
  17         </xsl:template> 
   15        <xsl:template match="m:firma">Chovatelská stanice a.s.</xsl:template> 
   16        <xsl:template match="m:firma[@pád=1]">Chovatelská stanice a.s.</xsl:template>           <!-- nominativ --> 
   17        <xsl:template match="m:firma[@pád=2]">Chovatelské stanice a.s.</xsl:template>           <!-- genitiv --> 
   18        <xsl:template match="m:firma[@pád=3]">Chovatelské stanici a.s.</xsl:template>           <!-- dativ --> 
   19        <xsl:template match="m:firma[@pád=4]">Chovatelskou stanici a.s.</xsl:template>  <!-- akuzativ --> 
   20        <xsl:template match="m:firma[@pád=5]">Chovatelská stanice a.s.</xsl:template>           <!-- vokativ --> 
   21        <xsl:template match="m:firma[@pád=6]">Chovatelské stanice a.s.</xsl:template>           <!-- lokál --> 
   22        <xsl:template match="m:firma[@pád=7]">Chovatelskou stanicí a.s.</xsl:template>  <!-- instrumentál --> 
  1823 
  1924</xsl:stylesheet> 
   25 
 • vstup/skriptování.xml

  r113 r114  
  223223 
  224224                <m:pre jazyk="xml"><![CDATA[<pre> 
  225         <m:skript jazyk="bash"> 
  226                 echo "Náš podnik se jmenuje <m:firma/>"; 
   225        <m:skript jazyk="perl"> 
   226                print "Náš podnik se jmenuje <m:firma/>"; 
  227227        </m:skript> 
  228228</pre>]]></m:pre> 
   
  232232                </p> 
  233233 
   234                <pre><m:skript jazyk="perl"> 
   235                                print "Náš podnik se jmenuje <m:firma/>"; 
   236                </m:skript></pre> 
   237 
   238                <p> 
   239                        Můžete si tak vytvořit makra pro opakující se části 
   240                        a používat je jak v textu stránek, tak ve skriptech nebo diagramech.<m:podČarou> 
   241                                Jen pozor na ošetření zvláštních znaků – pokud text takové znaky obsahuje, 
   242                                je dobré ho zabalit ještě do jedné značky, která se postará o <em>escapování</em>  
   243                                pro daný kontext (skriptovací jazyk a prostředí v něm – např. apostrofy vs. uvozovky). 
   244                        </m:podČarou> 
   245                </p> 
   246                 
   247                <p> 
   248                        Jen pro připomenutí: nejedná se o nějaké primitivní zástupky a nahrazování textu 
   249                        – makra můžou být parametrizovaná, obsahovat atributy (např. pád a číslo) nebo vnořené elementy 
   250                        a na základě této parametrizace vytvářet odlišný výstup, který je následně předán skriptu. 
   251                </p> 
   252                 
  234253                <pre><m:skript jazyk="bash"> 
  235                                 echo "Náš podnik se jmenuje <m:firma/>"; 
   254                        echo "S naší <m:firma pád="7"/> budete jistě spokojeni!"; 
   255                        echo "Stejně jako my jsme spokojeni s operačním systémem `uname -o`."; 
  236256                </m:skript></pre> 
  237  
  238                 <p> 
  239                         Můžete si tak vytvořit makra pro opakující se části 
  240                         a používat je jak v textu stránek, tak ve skriptech nebo diagramech. 
  241                         Jen pozor na ošetření zvláštních znaků – pokud text takové znaky obsahuje, 
  242                         je dobré ho zabalit ještě do jedné značky, která se postará o <em>escapování</em>  
  243                         pro daný kontext (skriptovací jazyk a prostředí v něm – např. apostrofy vs. uvozovky). 
   257                 
   258                <p> 
   259                        Zdrojový kód: 
   260                </p> 
   261                 
   262                <!-- Pozor: ve zvýrazňovači syntaxe Pygmentize je chyba – neumí diakritiku – správně je: pád="7" --> 
   263                <m:pre jazyk="xml"><![CDATA[<pre> 
   264        <m:skript jazyk="bash"> 
   265                echo "S naší <m:firma pad="7"/> budete jistě spokojeni!"; 
   266                echo "Stejně jako my jsme spokojeni s operačním systémem `uname -o`."; 
   267        </m:skript> 
   268</pre>]]></m:pre> 
   269 
   270                <p> 
   271                        Skripty v těchto příkladech nejsou příliš užitečné, protože pouze vypisují text, 
   272                        který by šlo vložit přímo do XML stránky 
   273                        – předpokládá se, že ve svých skriptech budete dělat něco zajímavějšího :-) 
  244274                </p> 
  245275