root/vstup

Revision 120:4d33f14e99dd, 8 bytes (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 9 years ago)

Přesunutí ukázkového obsahu do adresáře „ukázka“ a vytvoření symbolického odkazu „vstup“, který na něj ukazuje.
Uživatel si může symbolický odkaz smazat a udělat si místo něj adresář „vstup“ nebo odkaz nasměrovat jinam.

Line 
1ukázka/
Note: See TracBrowser for help on using the browser.