Custom Query (7 matches)

Filters
 
Columns

Show under each result:


Owner: fiki (7 matches)

Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#9 Validace výstupu pomocí W3C validátoru new vylepšení blokuje Uvedení na světový trh Antovský skript
#10 Anglická dokumentace new vylepšení blokuje Uvedení na světový trh Web a dokumentace
#19 Stažení archivu pro offline prohlížení new vylepšení blokuje Uvedení na světový trh Antovský skript
#22 Formuláře new vylepšení blokuje Uvedení na světový trh XSLT šablona
#11 Validace vstupu, XSD new úkol významné Uvedení na světový trh Schéma (XSD atd.)
#17 Obrázky new vylepšení významné Uvedení na světový trh Java
#20 Skriptování reopened vylepšení významné Uvedení na světový trh XSLT šablona
Note: See TracQuery for help on using queries.