Custom Query (13 matches)

Filters
 
Columns

Show under each result:


Status: accepted (3 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#17 Portovat na Jetty fiki úkol blokuje Celá aplikace 1.0
#15 Tlačítka vpřed a zpět fungují jen ve Firefoxu fiki chyba významné HTML a JavaScript 1.0
#11 Chyba formátování a Accept-Language fiki chyba nepodstatné Serverová Java 1.0

Status: closed (7 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#1 Licence AGPL fiki úkol blokuje Celá aplikace 1.0
#2 Escapování HTML fiki úkol blokuje Serverová Java 1.0
#10 Nápověda – průvodce fiki úkol blokuje Celá aplikace 1.0
#8 Tipy, citáty a odkazy fiki úkol kritické Datový model aplikace 1.0
#3 Vícenásobné výsledkové sady fiki úkol nepodstatné Serverová Java 1.0
#6 Formátování SQL fiki úkol nepodstatné Serverová Java 1.0
#5 Ajaxové JSP fiki úkol zanedbatelné Serverová Java 1.0

Status: new (3 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#18 Balíček pro debian fiki úkol blokuje Celá aplikace 1.0
#19 Anglická lokalizace fiki úkol blokuje Celá aplikace 1.0
#13 Internet Explorer fiki chyba nepodstatné HTML a JavaScript 1.0
Note: See TracQuery for help on using queries.