root/vstup @ 114:9302cf6856ea

Name Size Rev Age Last Change
../
css 92:8d34f2020884 9 years František Kučera <franta-hg@…>: #7 Wiki syntaxe: Texy – experimentální a oficiálně nepodporované. Používá …
grafika 14:ab73332ab407 10 years František Kučera <franta-hg@…>: Logo/hlavička
js 93:5b55827de220 9 years František Kučera <franta-hg@…>: #16 „obfuskované“ odkazy na e-maily, které znesnadní sběr spamovacím …
makra 114:9302cf6856ea 8 years František Kučera <franta-hg@…>: #20 Skriptování: firma – pády (parametrizace makra)
index.xml 2.8 KB 91:1a70b4045a19 9 years František Kučera <franta-hg@…>: Poznámky pod čarou.
kontakt.xml 1.4 KB 113:18bf0044f5ab 8 years František Kučera <franta-hg@…>: #20 Skriptování: uvnitř zadání skriptu lze používat jiná makra …
kočka-a-pes-oop.dot 398 bytes 65:0b00c324e644 9 years František Kučera <franta-hg@…>: diagram: středníky, drobnosti
matrixový-spořič.sh 174 bytes 87:25dec6931f18 9 years František Kučera <franta-hg@…>: Lepší odsazení, tabulátory.
odkazy.xml 3.7 KB 97:6181a00e0ffd 8 years František Kučera <franta-hg@…>: #20 Skriptování: přidáno do hlavní nabídky
produkty.xml 4.3 KB 87:25dec6931f18 9 years František Kučera <franta-hg@…>: Lepší odsazení, tabulátory.
skriptování-proměnné.pl 365 bytes 104:9224b3d36c61 8 years František Kučera <franta-hg@…>: #20 Skriptování: komentář
skriptování.xml 10.5 KB 114:9302cf6856ea 8 years František Kučera <franta-hg@…>: #20 Skriptování: firma – pády (parametrizace makra)
služby.xml 5.2 KB 87:25dec6931f18 9 years František Kučera <franta-hg@…>: Lepší odsazení, tabulátory.
telefonní-seznam.csv 210 bytes 70:032c62852ef1 9 years František Kučera <franta-hg@…>: Tabulky #15: data tabulky můžeme načítat i ze souboru + můžeme určit …
web.conf 1.3 KB 96:8de228c9ac10 8 years František Kučera <franta-hg@…>: #20 Skriptování: nastavení ve web.conf: povolit | zakázat | ignorovat | …
zdrojáky.xml 4.5 KB 112:7d4b23ccf144 8 years František Kučera <franta-hg@…>: #20 Skriptování: kód ke zvýraznění syntaxe generovaný skriptem
záhlaví.inc 379 bytes 87:25dec6931f18 9 years František Kučera <franta-hg@…>: Lepší odsazení, tabulátory.
zápatí.inc 330 bytes 87:25dec6931f18 9 years František Kučera <franta-hg@…>: Lepší odsazení, tabulátory.
šachy.xml 0.6 KB 87:25dec6931f18 9 years František Kučera <franta-hg@…>: Lepší odsazení, tabulátory.
Note: See TracBrowser for help on using the browser.