root/vstup/makra/firma.xsl @ 114:9302cf6856ea

Revision 114:9302cf6856ea, 1.4 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 10 years ago)

#20 Skriptování: firma – pády (parametrizace makra)

Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<xsl:stylesheet version="2.0"
3        xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
4        xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
5        xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
6        xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
7        xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
8        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
9        xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
10        xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
11        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
12        exclude-result-prefixes="fn h s k m xs">
13
14        <!-- Vypíše název naší firmy: -->
15        <xsl:template match="m:firma">Chovatelská stanice a.s.</xsl:template>
16        <xsl:template match="m:firma[@pád=1]">Chovatelská stanice a.s.</xsl:template>           <!-- nominativ -->
17        <xsl:template match="m:firma[@pád=2]">Chovatelské stanice a.s.</xsl:template>           <!-- genitiv -->
18        <xsl:template match="m:firma[@pád=3]">Chovatelské stanici a.s.</xsl:template>           <!-- dativ -->
19        <xsl:template match="m:firma[@pád=4]">Chovatelskou stanici a.s.</xsl:template>  <!-- akuzativ -->
20        <xsl:template match="m:firma[@pád=5]">Chovatelská stanice a.s.</xsl:template>           <!-- vokativ -->
21        <xsl:template match="m:firma[@pád=6]">Chovatelské stanice a.s.</xsl:template>           <!-- lokál -->
22        <xsl:template match="m:firma[@pád=7]">Chovatelskou stanicí a.s.</xsl:template>  <!-- instrumentál -->
23
24</xsl:stylesheet>
25
Note: See TracBrowser for help on using the browser.