root/vstup/makra/firma.xsl @ 113:18bf0044f5ab

Revision 113:18bf0044f5ab, 0.7 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 10 years ago)

#20 Skriptování: uvnitř zadání skriptu lze používat jiná makra (interpretují se před provedením skriptu).

Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<xsl:stylesheet version="2.0"
3        xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
4        xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
5        xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
6        xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
7        xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
8        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
9        xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
10        xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
11        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
12        exclude-result-prefixes="fn h s k m xs">
13
14        <!-- Vypíše název naší firmy: -->
15        <xsl:template match="m:firma">
16                <xsl:text>Chovatelská stanice a.s.</xsl:text>
17        </xsl:template>
18
19</xsl:stylesheet>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.