Changeset 113:18bf0044f5ab

Show
Ignore:
Timestamp:
07/06/12 14:52:05 (8 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

#20 Skriptování: uvnitř zadání skriptu lze používat jiná makra (interpretují se před provedením skriptu).

Files:
1 added
5 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • vstup/kontakt.xml

  r97 r113  
  1111                <p> 
  1212                        <strong>Naše adresa:</strong><br/> 
   13                        <m:firma/><br/> 
  1314                        Polární 128<br/> 
  1415                        Tučňákova Lhota<br/> 
 • vstup/skriptování.xml

  r112 r113  
  146146                ]]></m:skript></pre> 
  147147 
  148                 <h2 id="makraVeSkriptech">Makra ve skriptech</h2> 
   148                <h2 id="makraZeSkriptů">Makra ze skriptů</h2> 
  149149                <p> 
  150150                        XML generované skriptem může také obsahovat makra, která se následně interptetují. 
   
  215215                </p> 
  216216 
   217                <h2>Makra ve skriptech</h2> 
   218                 
   219                <p> 
   220                        Uvnitř zdrojového kódu skriptu můžeme používat jiná makra. 
   221                        Např. tento kód: 
   222                </p> 
   223 
   224                <m:pre jazyk="xml"><![CDATA[<pre> 
   225        <m:skript jazyk="bash"> 
   226                echo "Náš podnik se jmenuje <m:firma/>"; 
   227        </m:skript> 
   228</pre>]]></m:pre> 
   229 
   230                <p> 
   231                        nám vygeneruje: 
   232                </p> 
   233 
   234                <pre><m:skript jazyk="bash"> 
   235                                echo "Náš podnik se jmenuje <m:firma/>"; 
   236                </m:skript></pre> 
   237 
   238                <p> 
   239                        Můžete si tak vytvořit makra pro opakující se části 
   240                        a používat je jak v textu stránek, tak ve skriptech nebo diagramech. 
   241                        Jen pozor na ošetření zvláštních znaků – pokud text takové znaky obsahuje, 
   242                        je dobré ho zabalit ještě do jedné značky, která se postará o <em>escapování</em>  
   243                        pro daný kontext (skriptovací jazyk a prostředí v něm – např. apostrofy vs. uvozovky). 
   244                </p> 
   245 
  217246                <h2>Skripty v makrech</h2> 
  218247                <p> 
  219                         Uvnitř maker můžeme volat<m:podČarou> 
   248                        Uvnitř definic maker můžeme volat<m:podČarou> 
  220249                                Ovšem trochu jiným způsobem, než ve stránkách – 
  221250                                nacházíme se totiž v <em>programu</em> (XSL šablona definující makro) 
   
  282311 
  283312                <p> 
  284                         Podobně bychom mohli postupovat i u <a href="#makraVeSkriptech">diagramu</a> – 
   313                        Podobně bychom mohli postupovat i u <a href="#makraZeSkriptů">diagramu</a> – 
  285314                        negenerovat skriptem značky makra, ale pouze jeho obsah – zadání diagramu, nebo jen jeho část. 
  286315                        Někdy se ale může hodit ve skriptu nastavovat atributy elementů nebo elementy vytvářet dynamicky. 
 • šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java

  r87 r113  
  22 * XML Web generátor – program na generování webových stránek 
  33 * Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz) 
  4  *  
   4 * 
  55 * This program is free software: you can redistribute it and/or modify 
  66 * it under the terms of the GNU General Public License as published by 
  77 * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or 
  88 * (at your option) any later version. 
  9  *  
   9 * 
  1010 * This program is distributed in the hope that it will be useful, 
  1111 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
  12  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 
   12 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the 
  1313 * GNU General Public License for more details. 
  14  *  
   14 * 
  1515 * You should have received a copy of the GNU General Public License 
  16  * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. 
   16 * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. 
  1717 */ 
  1818package cz.frantovo.xmlWebGenerator; 
  1919 
  2020import java.io.File; 
  21 import java.util.Date; 
  2221import java.net.URI; 
  2322import java.net.URISyntaxException; 
   23import java.util.Date; 
  2424 
  2525/** 
  2626 * Společná knihovna funkcí volaných z XSLT 
  27  *   
   27 * 
  2828 * @author František Kučera (frantovo.cz) 
  2929 */ 
   
  3232        /** 
  3333         * Zjištuje, kdy byl naposledy daný soubor změněn. 
   34         * 
  3435         * @param soubor cesta k souboru 
  3536         * @return datum poslední změny 
   
  4142                return new Date(f.lastModified()); 
  4243        } 
   44 
   45        public static String spojText(String[] kusyTextu) { 
   46                if (kusyTextu == null || kusyTextu.length < 1) { 
   47                        return null; 
   48                } else { 
   49                        StringBuilder sb = new StringBuilder(); 
   50                        for (int i = 0; i < kusyTextu.length; i++) { 
   51                                sb.append(kusyTextu[i]); 
   52                        } 
   53                        return sb.toString(); 
   54                } 
   55        } 
  4356} 
  44  
 • šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Skriptování.java

  r108 r113  
  1919 
  2020import static cz.frantovo.xmlWebGenerator.NástrojeCLI.načtiProud; 
   21import static cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce.spojText; 
  2122import static cz.frantovo.xmlWebGenerator.Xmlns.*; 
  2223import java.io.ByteArrayInputStream; 
   
  7576         * @return výstup příkazu buď jako textový řetězec nebo jako XML (DOMSource) 
  7677         */ 
  77         public static Source interpretuj(String skriptText, String skriptSoubor, String jazyk, String výstupníFormát, String uriStránky, String nadpisStránky, String perexStránky) throws Exception { 
  78                 String výstupSkriptu = získejVýstupSkriptu(skriptText, skriptSoubor, jazyk, uriStránky, nadpisStránky, perexStránky); 
   78        public static Source interpretuj(String[] skriptText, String skriptSoubor, String jazyk, String výstupníFormát, String uriStránky, String nadpisStránky, String perexStránky) throws Exception { 
   79                String výstupSkriptu = získejVýstupSkriptu(spojText(skriptText), skriptSoubor, jazyk, uriStránky, nadpisStránky, perexStránky); 
  7980                return vyrobXml(výstupSkriptu, zjistiFormát(výstupníFormát)); 
  8081        } 
 • šablona/makra/skriptování.xsl

  r108 r113  
  4545                <xsl:choose> 
  4646                        <xsl:when test="$režim = 'povolit'"> 
   47                                <xsl:variable name="zadáníSkriptu"> 
   48                                        <xsl:apply-templates select="*|text()"/> 
   49                                </xsl:variable> 
  4750                                <xsl:variable name="výstupSkriptu" select="j:interpretuj( 
  48                                                                                                                                         text(), 
   51                                                                                                                                        $zadáníSkriptu, 
  4952                                                                                                                                        @src, 
  5053                                                                                                                                        @jazyk,