root/vstup/web.conf @ 6:801a8935caf7

Revision 6:801a8935caf7, 417 bytes (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 9 years ago)

Java funkce pro zjištění poslední úpravy souboru, Atom agregace, konfigurační soubor webu.

Line 
1<web xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
2        <název>Chovatelská stanice tučňáků</název>
3        <podtitul>vše pro tučňáky</podtitul>
4        <autor>
5                <jméno>František Kučera</jméno>
6                <email>nereknu_nechci_spam@example.com</email>
7        </autor>
8        <url>https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/</url>
9        <uuid>399a714c-956e-444c-a8f4-afe8f0df802a</uuid>
10        <kod>PokusnyWeb123</kod>
11       
12</web>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.