root/vstup/web.conf @ 10:4e70453a027f

Revision 10:4e70453a027f, 0.9 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 9 years ago)

Ukázka uživatelského „makra“ a vkládání odkazů na CSS a JS soubory.

Line 
1<web xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
2        <název>Chovatelská stanice tučňáků</název>
3        <podtitul>vše pro tučňáky</podtitul>
4        <autor>
5                <jméno>František Kučera</jméno>
6                <email>nereknu_nechci_spam@example.com</email>
7        </autor>
8       
9        <!-- TODO: XML Schéma a popisy v něm-->
10       
11        <!-- Základní URL našeho webu, mělo by končit pomlčkou – pro generování RSS/Atom -->
12        <url>https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/</url>
13       
14        <!-- ID našeho webu (každý by si měl vygenerovat svoje) – pro Atom -->
15        <uuid>399a714c-956e-444c-a8f4-afe8f0df802a</uuid>
16       
17        <!-- Kód našeho webu, použije se jako součást identifikátoru položek v RSS/Atomu -->
18        <kod>PokusnyWeb123</kod>
19       
20        <!--
21                Odkazy na JavaScripty a kaskádové styly, které se vloží do hlavičky každé stránky.
22                Můžeme jich uvést libovolné množství.
23        -->
24        <css>css/styl.css</css>
25        <js>js/skript.js</js>
26       
27</web>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.