root/vstup/produkty.xml @ 10:4e70453a027f

Revision 10:4e70453a027f, 422 bytes (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 9 years ago)

Ukázka uživatelského „makra“ a vkládání odkazů na CSS a JS soubory.

Line 
1<stránka
2        xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"
3        xmlns:g="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
4        <nadpis>Produkty</nadpis>
5        <perex>Co vyrábíme.</perex>
6        <pořadí>20</pořadí>
7
8        <text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
9                <p>
10                    naše produkty…
11                </p>
12               
13                <p>Vhodnost zvířete do domácnosti:</p>
14                <g:měřák hodnota="80"/>
15    </text>
16
17</stránka>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.