{8} Aktivní úkoly, moje napřed (12 matches)

  • List all active tickets by priority.
  • Show all tickets owned by the logged in user in a group first.

Active Tickets (12 matches)

Ticket Summary Component Version Milestone Type Owner Status Created
#12 Generátor modelu databáze Datový model pískoviště 1.0 Druhé vydání úkol fiki accepted 07/11/09
#16 Podpora grafů Serverová Java 1.0 Druhé vydání úkol fiki new 10/31/09
#17 Portovat na Jetty Celá aplikace 1.0 První vydání úkol fiki accepted 02/12/11
#18 Balíček pro debian Celá aplikace 1.0 První vydání úkol fiki new 02/12/11
#19 Anglická lokalizace Celá aplikace 1.0 První vydání úkol fiki new 02/12/11
#15 Tlačítka vpřed a zpět fungují jen ve Firefoxu HTML a JavaScript 1.0 První vydání chyba fiki accepted 08/22/09
#9 SQL varování Serverová Java 1.0 Druhé vydání vylepšení fiki new 06/01/09
#11 Chyba formátování a Accept-Language Serverová Java 1.0 První vydání chyba fiki accepted 06/03/09
#13 Internet Explorer HTML a JavaScript 1.0 První vydání chyba fiki new 08/04/09
#4 Optimalizovat tabulku historie Datový model aplikace 1.0 Druhé vydání úkol fiki new 05/30/09
#7 Pružné rozvržení HTML HTML a JavaScript 1.0 Druhé vydání úkol fiki new 05/31/09
#14 Historie – tlačítka v prohlížeči HTML a JavaScript 1.0 Druhé vydání vylepšení fiki new 08/05/09
Note: See TracReports for help on using and creating reports.