Milestone První vydání

Celá aplikace

2 / 5

Datový model aplikace

1 / 1

HTML a JavaScript

0 / 2

Serverová Java

4 / 5

  • První veřejně použitelná verze.
Note: See TracRoadmap for help on using the roadmap.