Milestone Druhé vydání

Datový model aplikace

0 / 1

Datový model pískoviště

0 / 1

HTML a JavaScript

0 / 2

Serverová Java

0 / 2

  • Mírně vylepšená verze.
  • Bude vycházet už z prvních zkušeností z nasazení v provozu.
  • Podpora grafů (koláčový, sloupcový)
Note: See TracRoadmap for help on using the roadmap.