Available Reports

This is a list of available reports.

Report Title
{8} Aktivní úkoly, moje napřed
{7} Moje úkoly
{6} Všechny úkoly podle milníku (včetně dokončených)
{5} Přijaté aktivní úkoly podle (s popisem)
{4} Přijaté aktivní úkoly podle vlastníka
{3} Aktivní úkoly podle milníků
{2} Aktivní úkoly podle verzí
{1} Aktivní úkoly
Note: See TracReports for help on using and creating reports.