{3} Aktivní úkoly podle milníků (12 matches)

This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.

Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.

Milestone Druhé vydání (6 matches)

Ticket Summary Component Version Type Owner Status Created
#12 Generátor modelu databáze Datový model pískoviště 1.0 úkol fiki accepted 07/11/09
#16 Podpora grafů Serverová Java 1.0 úkol fiki new 10/31/09
#9 SQL varování Serverová Java 1.0 vylepšení fiki new 06/01/09
#4 Optimalizovat tabulku historie Datový model aplikace 1.0 úkol fiki new 05/30/09
#7 Pružné rozvržení HTML HTML a JavaScript 1.0 úkol fiki new 05/31/09
#14 Historie – tlačítka v prohlížeči HTML a JavaScript 1.0 vylepšení fiki new 08/05/09

Milestone První vydání (6 matches)

Ticket Summary Component Version Type Owner Status Created
#17 Portovat na Jetty Celá aplikace 1.0 úkol fiki accepted 02/12/11
#18 Balíček pro debian Celá aplikace 1.0 úkol fiki new 02/12/11
#19 Anglická lokalizace Celá aplikace 1.0 úkol fiki new 02/12/11
#15 Tlačítka vpřed a zpět fungují jen ve Firefoxu HTML a JavaScript 1.0 chyba fiki accepted 08/22/09
#11 Chyba formátování a Accept-Language Serverová Java 1.0 chyba fiki accepted 06/03/09
#13 Internet Explorer HTML a JavaScript 1.0 chyba fiki new 08/04/09
Note: See TracReports for help on using and creating reports.