{4} Přijaté aktivní úkoly podle vlastníka (4 matches)

List accepted tickets, group by ticket owner, sorted by priority.

fiki (4 matches)

Ticket Summary Component Milestone Type Created
#12 Generátor modelu databáze Datový model pískoviště Druhé vydání úkol 07/11/09
#17 Portovat na Jetty Celá aplikace První vydání úkol 02/12/11
#15 Tlačítka vpřed a zpět fungují jen ve Firefoxu HTML a JavaScript První vydání chyba 08/22/09
#11 Chyba formátování a Accept-Language Serverová Java První vydání chyba 06/03/09
Note: See TracReports for help on using and creating reports.