{5} Přijaté aktivní úkoly podle (s popisem) (4 matches)

List tickets accepted, group by ticket owner. This report demonstrates the use of full-row display.

fiki (4 matches)

Ticket Summary Component Milestone Type Created
Description
#12 Generátor modelu databáze Datový model pískoviště Druhé vydání úkol 07/11/09

Napsat generátor modelu databáze – generátor HTML, které se bude zobrazovat v průvodci.

Strom databáze obsahující

  • schémata
  • tabulky
  • pohledy
  • sekvence

nejlépe i s popisy (title="komentář")


#17 Portovat na Jetty Celá aplikace První vydání úkol 02/12/11

Portace z Glassfishe na Jetty by měla být jednoduchá – víceméně jen otestovat a napsat potřebné konfigurační soubory pro Jetty.


#15 Tlačítka vpřed a zpět fungují jen ve Firefoxu HTML a JavaScript První vydání chyba 08/22/09

Tlačítka pro procházení historie fungují jen ve Firefoxu a nefungují v Opeře a WebKitových? prohlážečích.

(funkcionalita viz #10)


#11 Chyba formátování a Accept-Language Serverová Java První vydání chyba 06/03/09

Pokud prohlížeč neposílá HTTP hlavičku „Accept-Language“, nedochází k formátování pomocí <fmt:formatNumber> a <fmt:formatDate>.

Chyba se projevuje např. v prohlížeči Arora nebo při stahování stránky telnetem, pokud danou hlavičku neuvedeme.

Rozdíl:

  • Správně: 03.06.2009 00:40:12
  • Špatně: 2009-06-03 00:40:23.173504

Note: See TracReports for help on using and creating reports.