xmlns/makro

Version 5 (modified by fiki, 9 years ago)

--

Makro

Toto je jmenný prostor pro makro.

Na přesné definici formátu se pracuje: #11 (do té doby je potřeba se řídit ukázkovými soubory a zdrojovým kódem).

Dostupná makra ve výchozí instalaci

  • Zvýrazňování syntaxe – vkládání ukázek zdrojových kódů
  • Odkazy – vkládání odkazů na jiné generované stránky (správné ošetření přípon a kódování)
  • Diagramy – vkládání diagramů a schémat
  • Wiki – možnost psát části stránek ve „wiki“ syntaxi