makro/diagram

Diagramy

Do stránek můžeme vkládat diagramy. K jejich vykreslování se používá nástroj  Graphviz.

Jednoduchý diagram vložíme takto:

<m:diagram orientace="vodorovně">
    A -> B;
    B -> C;
</m:diagram>

Výsledek:

Složitější diagramy můžeme zapsat do samostatného souboru a ve stránce se na ně pouze odkázat:

<m:diagram src="kočka-a-pes-oop.dot" nadpis="Třídy"/>

Výsledek:

Atributy

 • orientace – svisle nebo vodorovně (výchozí: svisle)
 • src – cesta k souboru
 • nadpis – název diagramu
 • kompletní – ano → předpokládáme kompletní zdroják v Graphviz syntaxi (pak nemá smysl uvádět orientaci). Výchozí je však ne → uživatel zadává jen „vnitřek“ grafu – např. „A -> B; B -> C;“.

Attachments