makro/wiki

Wiki syntaxe

Formátovaný text na stránkách můžeme zadávat pomocí standardního XHTML nebo také můžeme použít alternativní wiki syntaxi (podobná se používá na Wikipedii).

V takovém případě uzavřeme text do tohoto elementu:

<m:wiki>
- první odrážka
- druhá **tenhle text bude tučně**
- třetí
</m:wiki>

a generátor pak do výsledné stránky vloží:


  • první odrážka
  • druhá tenhle text bude tučně
  • třetí

(bez vodorovných čar)

Element wiki má volitelný atribut syntaxe. V současné době je ale podporována pouze syntaxe  Markdown a není tedy třeba tento atribut vyplňovat (i v budoucnu bude Markdown výchozí syntaxí).