Jmenné prostory (xmlns)

Generátor používá následující jmenné prostory:

xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
  • strana – vstupní soubory popisující jednotlivé stránky
  • konfigurace – konfigurační soubor popisující celý náš web (název, autor, URL atd.)
  • makro – vestavěná nebo uživatelská makra
  • java – funkce napsané v Javě