xmlns/makro

Version 6 (modified by fiki, 9 years ago)

Nová makra

Makro

Na stránkách můžeme používat tzv. makra – jsou to zvláštní značky, na základě nichž vloží generátor do výsledné stránky nějaký (složitější) objekt. Slouží k usnadnění zápisu a ušetření práce.

Např. pomocí makra:

<m:a href="Linux" typ="wiki">Linux</m:a>

vložíme odkaz na stránku o Linuxu na Wikipedii, aniž bychom museli zadávat celé URL.

Dostupná makra ve výchozí instalaci

  • Diagramy – vkládání diagramů a schémat
  • Odkazy – vkládání odkazů na jiné generované stránky (správné ošetření přípon a kódování)
  • Tabulky – vkládání jednoduchých tabulek
  • Vycpávkový text – vkládá text Lorem Ipsum
  • Wiki syntaxe – formátovaný text můžeme zapisovat i pomocí tzv. wiki syntaxe
  • Zvýrazňování syntaxe – vkládání ukázek zdrojových kódů
  • Měřák – vzorové uživatelské makro