{6} Všechny úkoly podle milníku (včetně dokončených) (7 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

První vylepšená verze (7 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#3 Doplňovat doménu SuperPošťák new 1.2 vylepšení kritické fiki 05/15/12
#1 Příjemce v kopii SuperPošťák new 1.2 vylepšení významné fiki 05/15/12
#7 Parametrizovatelné zprávy SuperPošťák new 1.2 vylepšení nepodstatné fiki 05/15/12
#5 Odebírání více příjemců současně SuperPošťák new 1.2 vylepšení nepodstatné fiki 05/15/12
#6 Automatické doplňování SuperPošťák new 1.2 vylepšení nepodstatné fiki 05/15/12
#2 Pamatovat si zkušební příjemce SuperPošťák closed vyřešeno 1.1 vylepšení blokuje fiki 05/15/12
#4 Formát zpráv: HTML i prostý text SuperPošťák closed vyřešeno 1.1 vylepšení blokuje fiki 05/15/12
Note: See TracReports for help on using and creating reports.