Ticket #2 (closed vylepšení: vyřešeno)

Opened 11 years ago

Last modified 9 years ago

Pamatovat si zkušební příjemce

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: blokuje Milestone: První vylepšená verze
Component: SuperPošťák Version: 1.1
Keywords: Cc:

Description

Ukládat seznam zkušebních příjemců do nastavení (uživatel si maily zkouší obvykle vždy na stejné adrese → nebude ji/je muset pokaždé zadávat)

Change History

Changed 11 years ago by fiki

  • priority changed from významné to kritické

Changed 10 years ago by fiki

  • priority changed from kritické to blokuje
  • status changed from new to accepted

Changed 10 years ago by fiki

  • status changed from accepted to closed
  • resolution set to vyřešeno

vyřešeno v r15

Changed 9 years ago by fiki

  • version changed from 1.0 to 1.1
Note: See TracTickets for help on using tickets.