Ticket #4 (closed vylepšení: vyřešeno)

Opened 11 years ago

Last modified 10 years ago

Formát zpráv: HTML i prostý text

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: blokuje Milestone: První vylepšená verze
Component: SuperPošťák Version: 1.1
Keywords: Cc:

Description

Umožnit posílat zprávy s obojetným formátem – obsahující jak prostý text, tak HTML.

Přidat převaděč HTML na prostý text (odkazy, odrážky)?
Nebo dvě vstupní pole (pro každý formát zadá uživatel zvlášť text).

Change History

Changed 11 years ago by fiki

 • priority changed from blokuje to významné
 • type changed from chyba to vylepšení

Changed 11 years ago by fiki

 • milestone set to První vylepšená verze

Changed 11 years ago by fiki

 • priority changed from významné to blokuje
 • status changed from new to accepted

Changed 10 years ago by fiki

 • status changed from accepted to closed
 • resolution set to vyřešeno

Vyřešeno v r17.

Uživatel zadává pouze XHTML a prostý text se z něj generuje pomocí XSLT šablony.

Program teď umožňuje odesílání ve třech formátech:

 • prostý text
 • XHTML
 • oboje (multipart/alternative)

Changed 10 years ago by fiki

 • version changed from 1.0 to 1.1
Note: See TracTickets for help on using tickets.