Ticket #4 (closed vylepšení: vyřešeno)

Opened 8 years ago

Last modified 7 years ago

Formát zpráv: HTML i prostý text

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: blokuje Milestone: První vylepšená verze
Component: SuperPošťák Version: 1.1
Keywords: Cc:

Description

Umožnit posílat zprávy s obojetným formátem – obsahující jak prostý text, tak HTML.

Přidat převaděč HTML na prostý text (odkazy, odrážky)?
Nebo dvě vstupní pole (pro každý formát zadá uživatel zvlášť text).

Change History

Changed 8 years ago by fiki

 • priority changed from blokuje to významné
 • type changed from chyba to vylepšení

Changed 8 years ago by fiki

 • milestone set to První vylepšená verze

Changed 8 years ago by fiki

 • priority changed from významné to blokuje
 • status changed from new to accepted

Changed 7 years ago by fiki

 • status changed from accepted to closed
 • resolution set to vyřešeno

Vyřešeno v r17.

Uživatel zadává pouze XHTML a prostý text se z něj generuje pomocí XSLT šablony.

Program teď umožňuje odesílání ve třech formátech:

 • prostý text
 • XHTML
 • oboje (multipart/alternative)

Changed 7 years ago by fiki

 • version changed from 1.0 to 1.1
Note: See TracTickets for help on using tickets.