Changeset 112:7d4b23ccf144

Show
Ignore:
Timestamp:
07/06/12 13:41:35 (8 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

#20 Skriptování: kód ke zvýraznění syntaxe generovaný skriptem

Files:
4 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • vstup/skriptování.xml

  r111 r112  
  287287                </p> 
  288288 
   289                <p> 
   290                        Skriptování lze použít i pro generování zdrojového kódu, který bude následně zvýrazněn 
   291                        pomocí značky <code>&lt;m:pre jazyk="…"/&gt;</code>. 
   292                        Toho využíváme na stránce <m:a href="zdrojáky">Zdrojové kódy</m:a> v případě SQL a XML ukázek. 
   293                        Skript můžeme použít mj. i ke zkrácení zdrojáku – když chceme vypsat jen jeho relevantní část. 
   294                </p> 
   295 
  289296        </text> 
  290297 
 • vstup/zdrojáky.xml

  r87 r112  
  4242                <h2>Java</h2> 
  4343 
  44                 <m:pre jazyk="java">public class Pokus { 
  45         // komentář 
  46         // &lt;JavaRulezz/&gt; 
  47 }</m:pre> 
   44                <m:pre jazyk="java" src="../šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Xmlns.java"/> 
  4845 
  4946                <h2>XML</h2> 
  5047 
  51                 <m:pre jazyk="xml"><![CDATA[<xmlDokument> 
  52         <element1>toto je <strong>pěkné</strong> XML!!!</element1> 
  53 </xmlDokument>]]></m:pre> 
   48                <p> 
   49                        Zdroják aktuální stránky – <abbr title="diakritika byla odstraněna, protože v Pygmentize je chyba – neumí značky s diakritikou, přestože to je platné XML">upravený</abbr> a zkrácený pomocí <m:a href="skriptování">skriptu</m:a>: 
   50                </p> 
   51                <m:pre jazyk="xml"><m:skript jazyk="bash"> 
   52# V zvýrazňovači Pygmentize je chyba: nepodporuje znaky s diakritikou, přestože v daném jazyce můžou být. 
   53# TODO: opravit to tam (zřejmě špatný regulární výraz). 
   54 
   55cat $XWG_STRANKA_SOUBOR | iconv -t ASCII//TRANSLIT -f UTF-8 | head -n 8; 
   56echo -e "\t\t… zkráceno …"; 
   57cat $XWG_STRANKA_SOUBOR | iconv -t ASCII//TRANSLIT -f UTF-8 | tail -n 4; 
   58 
   59# Případně: 
   60# cat $XWG_STRANKA_SOUBOR | sed s/á/a/g | sed s/ř/r/g | sed s/í/i/g | head -n 8; 
   61# echo -e "\t\t… zkráceno …"; 
   62# cat $XWG_STRANKA_SOUBOR | sed s/á/a/g | sed s/ř/r/g | sed s/í/i/g | tail -n 4; 
   63                </m:skript></m:pre> 
  5464 
  5565                <p>Další ukázka XML: <m:a href="šablona/makra/tabulka.xsl" typ="zdroják" řádek="25">tabulka.xsl</m:a>.</p> 
   
  5868 
  5969                <m:pre jazyk="bash" src="matrixový-spořič.sh" odkaz="ano"/> 
   70 
   71                <h2>SQL</h2> 
   72 
   73                <p> 
   74                        Tento SQL kód není zapsán přímo ve stránce, ale byl vygenerován pomocí <m:a href="skriptování">skriptu</m:a>, 
   75                        a poté zvýrazněn. 
   76                </p> 
   77 
   78                <m:pre jazyk="sql"><m:skript jazyk="perl"><![CDATA[ 
   79use strict; 
   80use warnings; 
   81 
   82for (my $i = 0; $i < 10; $i++) { 
   83        print "INSERT INTO tabulka VALUES ('abc $i', 'def ". $i*($i+1) . "', " . 2**$i . ");\n"; 
   84} 
   85                ]]></m:skript></m:pre> 
  6086 
  6187                <h2>Chyby</h2> 
 • šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Xmlns.java

  r107 r112  
  99 
  1010        public static final String XHTML = "http://www.w3.org/1999/xhtml"; 
  11         public static final String MAKRO = "https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"; 
   11        public static final String MAKRO = 
   12                        "https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"; 
  1213 
  1314        private Xmlns() { 
 • šablona/makra/zvýraznění-syntaxe.xsl

  r87 r112  
  3434        --> 
  3535        <xsl:template match="m:pre"> 
   36                <xsl:variable name="zadání"> 
   37                        <xsl:apply-templates select="*|text()"/> 
   38                </xsl:variable> 
  3639                <xsl:call-template name="zvýrazniZdroják"> 
  37                         <xsl:with-param name="zdroják" select="text()"/> 
   40                        <xsl:with-param name="zdroják" select="$zadání/text()"/> 
  3841                </xsl:call-template> 
  3942        </xsl:template>