root/java/sql-vyuka/web/WEB-INF/casti/aplikace.jspx

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Chgset Date Author Log Message
(edit) @34:8a75d9b4f88a [34:8a75d9b4f88a] 11 years František Kučera <franta-hg@…> Navigační pole (pro nápovědu): přidáno, zatím nic nedělá.
(edit) @23:6bbbd371e813 [23:6bbbd371e813] 11 years František Kučera <franta-hg@…> Licence Affero GPL.
(edit) @22:e56b79cc18a9 [22:e56b79cc18a9] 11 years František Kučera <franta-hg@…> JavaScript?: lokalizace a zjednodušení.
(edit) @20:47de9e8ce93e [20:47de9e8ce93e] 11 years František Kučera <franta-hg@…> Přidání stavového řádku – zobrazuje se v něm hláška o probíhajícím SQL …
(edit) @18:e7a5763c789c [18:e7a5763c789c] 11 years František Kučera <franta-hg@…> Lokalizace v HTML (tlačítka), nastavení search_path proměnné.
(edit) @14:d08769933940 [14:d08769933940] 11 years František Kučera <franta-hg@…> Klávesové zkratky pro vykonání příkazu (ctrl+enter) a zobrazení historie …
(edit) @11:267cce6b9d77 [11:267cce6b9d77] 11 years František Kučera <franta-hg@…> Servlet pro zpracování AJAXových požadavků.
(add) @10:5d6592e753c0 [10:5d6592e753c0] 11 years František Kučera <franta-hg@…> HTML → JSP: Přechod k aplikaci.
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.