root @ 34:8a75d9b4f88a

Name Size Rev Age Last Change
html 34:8a75d9b4f88a 11 years František Kučera <franta-hg@…>: Navigační pole (pro nápovědu): přidáno, zatím nic nedělá.
java 34:8a75d9b4f88a 11 years František Kučera <franta-hg@…>: Navigační pole (pro nápovědu): přidáno, zatím nic nedělá.
licence 23:6bbbd371e813 11 years František Kučera <franta-hg@…>: Licence Affero GPL.
sql 29:4b6ab4ba1a95 11 years František Kučera <franta-hg@…>: Tipy (rady, citáty…) pro uživatele načítáme z databáze (v náhodném …
.hgignore 151 bytes 8:4795d9bf6827 11 years František Kučera <franta-hg@…>: Založení javovského projektu.
Note: See TracBrowser for help on using the browser.