root/java/sql-vyuka @ 34:8a75d9b4f88a

Name Size Rev Age Last Change
../
nbproject 15:8632e6037843 11 years František Kučera <franta-hg@…>: Přidána závislost na projektu SuperDAO.
src 33:36359b154a6a 11 years František Kučera <franta-hg@…>: Odstranění zbytečného vypisování.
web 34:8a75d9b4f88a 11 years František Kučera <franta-hg@…>: Navigační pole (pro nápovědu): přidáno, zatím nic nedělá.
licence.txt 26 bytes 23:6bbbd371e813 11 years František Kučera <franta-hg@…>: Licence Affero GPL.
Note: See TracBrowser for help on using the browser.