root/java/sql-vyuka/web/WEB-INF/casti/aplikace.jspx @ 34:8a75d9b4f88a

Revision 34:8a75d9b4f88a, 3.8 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 12 years ago)

Navigační pole (pro nápovědu): přidáno, zatím nic nedělá.

Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<jsp:root xmlns:jsp="http://java.sun.com/JSP/Page"
3          xmlns:fmt="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt"
4          version="2.0">
5
6    <fmt:setBundle basename="cz.frantovo.sql.vyuka.preklady" scope="application"/>
7
8    <!-- Logo programu -->
9    <div id="zahlavi"><h1><fmt:message key="nazev"/></h1></div>
10
11    <div id="bloky">
12        <!-- Nápověda -->
13        <div class ="blok" id="napoveda">
14            <h2><fmt:message key="blok.napoveda"/></h2>
15            <div class="vnitrekBloku" id="napovedniPole">
16                <jsp:include page="napoveda.jspx" flush="false"/>
17            </div>
18            <div id="navigace">
19                <form action="###">
20                    <button class="predchozi" title="Předchozí lekce">&amp;nbsp;</button>
21                    <button class="zpet" title="Zpět v historii">&amp;nbsp;</button>
22                    <button class="pruvodce" title="Průvodce">&amp;nbsp;</button>
23                    <button class="model" title="Mode databáze">&amp;nbsp;</button>
24                    <button class="vpred" title="Vpřed v historii">&amp;nbsp;</button>
25                    <button class="nasledujici" title="Následující lekce">&amp;nbsp;</button>
26                </form>
27            </div>
28        </div>
29        <div id="io">
30            <!-- Zadávání SQL příkazů -->
31            <div class ="blok" id="vstup">
32                <h2><fmt:message key="blok.zadavani"/></h2>
33                <div class="vnitrekBloku">
34                    <form action="#" name="aplikace">
35                        <fieldset>
36                            <textarea id="vstupniPole"
37                                      name="vstupniPole"
38                                      rows="100"
39                                      cols="1000"
40                                      onkeypress="javascript:zpracujTabulatory(event);"><fmt:message key="vychozi.sql"/></textarea>
41                            <input  id="stavovePole"
42                                    name="stavovePole"
43                                    type="text" />
44                            <fmt:message key="tlacitko.historie.tip" var="zobrazitHistoriiTip" />
45                            <button class="zobrazitHistorii"
46                                    name="zobrazitHistorii"
47                                    title="${zobrazitHistoriiTip}"
48                                    type="button"
49                                    onclick="javascript:ajaxZobrazitHistorii();">&amp;nbsp;</button>
50                            <fmt:message key="tlacitko.vykonat.tip" var="vykonatSQLTip" />
51                            <button class="vykonatSQL"
52                                    name="vykonatSQL"
53                                    title="${vykonatSQLTip}"
54                                    type="button"
55                                    onclick="javascript:ajaxVykonatSQL();">&amp;nbsp;</button>
56                        </fieldset>
57                    </form>
58                </div>
59            </div>
60            <!-- Zobrazování výstupu -->
61            <div class ="blok" id="vystup">
62                <h2><fmt:message key="blok.vysledek"/></h2>
63                <div class="vnitrekBloku" id="vystupniPole">
64                    <jsp:include page="vitejte.jspx" flush="false"/>
65                </div>
66            </div>
67        </div>
68    </div>
69
70    <!-- Načteme si lokalizované texty do skrytého formuláře, aby je mohl používat JavaScript -->
71    <form action="#" name="lokalizace" id="lokalizace">
72        <textarea name="nepodporovany"><fmt:message key="js.nepodporovany"/></textarea>
73        <textarea name="probihaSQL"><fmt:message key="js.probihaSQL"/></textarea>
74        <textarea name="probihaHistorie"><fmt:message key="js.probihaHistorie"/></textarea>
75    </form>
76</jsp:root>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.