Timeline


and

01/05/11:

14:20 Changeset [9:6f7d2cc5380e] by František Kučera <franta-hg@…>
#7 Parametrizovatelné zprávy
14:19 Changeset [8:218a80f12411] by František Kučera <franta-hg@…>
netbeans, drobnosti
14:19 Changeset [7:66667bb5a6cc] by František Kučera <franta-hg@…>
drobnosti
14:19 Changeset [6:ca5b667fd910] by František Kučera <franta-hg@…>
vyhození zbytečností
14:16 Ticket #7 (Parametrizovatelné zprávy) created by fiki
Umožnit parametrizaci zpráv – každý příjemce dostane jiný text. Viz …
14:12 Ticket #6 (Automatické doplňování) created by fiki
Nabízet doplňování dříve napsaných textů (předmět, odesílatel…)
14:09 Ticket #5 (Odebírání více příjemců současně) created by fiki
Umožnit odebrat více příjemců současně → „multiselect“ v tabulce.
14:08 Ticket #4 (Formát zpráv: HTML i prostý text) created by fiki
Umožnit posílat zprávy s obojetným formátem – obsahující jak prostý text, …

12/26/10:

22:23 Ticket #3 (Doplňovat doménu) created by fiki
Když uživatel nevybírá seznam příjemců z databáze, ale načítá je ze …
22:19 Ticket #2 (Pamatovat si zkušební příjemce) created by fiki
Ukládat seznam zkušebních příjemců do nastavení (uživatel si maily zkouší …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.