Makro

Na stránkách můžeme používat tzv. makra – jsou to zvláštní značky, na základě nichž vloží generátor do výsledné stránky nějaký (složitější) objekt. Slouží k usnadnění zápisu a ušetření práce.

Např. pomocí makra:

<m:a href="Linux" typ="wiki">Linux</m:a>

vložíme odkaz na stránku o Linuxu na Wikipedii, aniž bychom museli zadávat celé URL.

Dostupná makra ve výchozí instalaci

 • Diagramy – vkládání diagramů a schémat
 • Odkazy – vkládání odkazů na jiné generované stránky (správné ošetření přípon a kódování)
 • Tabulky – vkládání jednoduchých tabulek
 • Vycpávkový text – vkládá text Lorem Ipsum
 • Wiki syntaxe – formátovaný text můžeme zapisovat i pomocí tzv. wiki syntaxe
 • Pod čarou – poznámky pod čarou
 • Zvýrazňování syntaxe – vkládání ukázek zdrojových kódů
 • Šifra (Rot13) – vkládání textu, který není na první pohled čitelný
 • Skriptování – generování částí stránek (text i XHTML) pomocí skriptů

Vzorová uživatelská makra:

 • Měřák – grafické znázornění procent
 • Hg verze? – tabulka s výpisem vydaných verzí
 • Firma? – název firmy v různých pádech

Uživatelská makra

Uživatelé si mohou psát svoje vlastní makra. Jednoduše si vymyslete svoji značku a vytvořte si soubor něco.xsl v adresáři vstup/makra. Inspirací vám budiž již existující makra – najdete je ve složkách vstup/makra a šablona/makra.

Pro začátek si zkuste vytvořit třeba makro, které vloží název vaší firmy nebo adresu – není to nic těžkého.