makro/podČarou

Poznámky pod čarou

Do textu můžeme vkládat poznámky pod čarou – jednoduše vložíme:

nějaký text <m:podČarou>a poznámka k němu</m:podČarou>

Uvnitř poznámek samozřejmě můžete používat další makra a formátování – úplně stejně jako v běžném textu.

Příklad najdete na stránkách  Chovatelská stanice a  Odkazy.