{5} Accepted, Active Tickets by Owner (Full Description) (3 matches)

List tickets accepted, group by ticket owner. This report demonstrates the use of full-row display.

fiki (3 matches)

Ticket Summary Component Milestone Type Created
Description
#21 Kompatibilita s procesorem Saxon 9.1.0.8 XSLT šablona Uvedení na světový trh chyba 06/23/13

Po přechodu ze Saxonu 9.0 (lucid) na Saxon 9.1.0.8 (raring) se objevily dva problémy.

1) Booleovské parametry předávané z Antu

V dřívější verzi se řetězec true pořetypoval na xs:boolean (díky as="xs:boolean"). V novější verzi dojde k vyhození chyby:

Fatal Error! Required type is xs:boolean; supplied value has type xs:string

Problém by šlo obejít pomocí

<xsl:param name="parametrBezTypu"/>
<xsl:variable name="parametr" select="$parametrBezTypu cast as xs:boolean"/>

Ale je to ošklivé, protože pro jeden parametr bychom měli dva názvy – v Antu by se jmenoval jinak než v XSLT. Lze z Antu předat přímo boolean? Lze v XSLT procesoru vynutit automatické přetypování?

2) chybějící atributy předávané z XSLT do javovské funkce

Při předávání atributu, který ve zdrojovém dokumentu chybí, z XSLT do Javy

<xsl:variable name="souborDiagramu" select="j:vytvořDiagram(
  $zadání, 
  @orientace = 'vodorovně', 
  $kompletní,
  tokenize(base-uri(), '/')[last()],
  @src
  )"/>

dojde v nové verzi Saxonu k chybě:

[xslt] Failed to process null

BUILD FAILED
…/build.xml:39: ; SystemID: file:…/šablona/makra/diagramy.xsl; Line#: 63; Column#: -1
net.sf.saxon.instruct.TerminationException: Processing terminated by xsl:message at line 89 in diagramy.xsl
  at net.sf.saxon.instruct.Message.processLeavingTail(Unknown Source)
  at net.sf.saxon.instruct.Choose.processLeavingTail(Unknown Source)
  at net.sf.saxon.expr.LetExpression.processLeavingTail(Unknown Source)

Odkazy


#5 XInclude – vkládání stránek XSLT šablona Uvedení na světový trh vylepšení 04/02/11

Umožnit vkládání stránek pomocí XInclude.


#14 Vycpávkový text XSLT šablona Uvedení na světový trh vylepšení 01/05/12

Vytvořit makro, které vloží zadaný počet odstavců vycpávkového textu – Lorem Ipsum, případně jiného.

Příklad:

<m:vycpávka odstavců="3"/>

Uživatel nebude muset kopírovat vycpávkový text do vstupních souborů a pouze vloží tuto značku.


Note: See TracReports for help on using and creating reports.