Custom Query (12 matches)

Filters
 
Columns

Show under each result:


Results (7 - 9 of 12)

1 2 3 4
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#8 vyřešeno Rozložení šablony na více částí fiki fiki

Reported by fiki, 9 years ago.

description

V šabloně by bylo dobré oddělit funkcionalitu (generování nabídky, doplňování záhlaví/zápatí, interpretaci jiných syntaxí a značek) od uživatelského stylu (rozložení XHTML stránky). Usnadnit tak verzování a údržbu (aby uživatelé zbytečně nemuseli měnit soubory, které jsou součástí programu a vyvíjejí se).

#12 vyřešeno Zvýrazňování syntaxe fiki fiki

Reported by fiki, 9 years ago.

description

Ukázky kódu (v <pre/>) by měly mít zvýrazněnou syntaxi. K tomu lze použít  Pygments resp. příkaz  pygmentize, který vyrobí XHTML (případně SVG) se zvýrazněnou syntaxí. Je potřeba připojit CSS získané pomocí

$ pygmentize -S default -f html > style.css
  • v XSLT detekovat <m:pre jazyk="xxx"/> a tyto elementy prohnat zvýrazňovačem. xxx zde znamená jazyk, který se má zvýrazňovat.
  • vytvořit funkci v Javě, která zavolá pygmentize a vrátí kód se zvýrazněnou syntaxí
  • ošetřit případ, kdy Pygments nejsou v systému nainstalované – vložíme text bez zvýrazněné syntaxe a vypíšeme varování
#13 vyřešeno Diagramy fiki fiki

Reported by fiki, 9 years ago.

description

Umožnit vkládání diagramů – na stránce použijeme makro <m:diagram/> a v něm data ve formátu dot – generátor z něj vyrobí pomocí programu  Graphviz obrázek ve formátu SVG nebo PNG a vloží do XHTML stránky.

1 2 3 4
Note: See TracQuery for help on using queries.