Custom Query (12 matches)

Filters
 
Columns

Show under each result:


Results (4 - 6 of 12)

1 2 3 4
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#4 vyřešeno FAQ a úvodní stránka fiki fiki

Reported by fiki, 9 years ago.

description

Napsat stručný FAQ a úvodní stránku – motivace, technologie, logo

#6 vyřešeno Záhlaví a západí fiki fiki

Reported by fiki, 9 years ago.

description

Do výstupních stránek přidávat záhlaví (logo) a zápatí ze souborů:

  • záhlaví.inc
  • zápatí.inc
#7 vyřešeno Podpora wiki syntaxe fiki fiki

Reported by fiki, 9 years ago.

description

Uživatel by měl mít možnost tvořit stránky i v jiném formátu než je XHTML. Mohl by vložit do stránky

<m:wiki>
    nějaký text ve wiki syntaxi
</m:wiki>

XSL šablona by obsah tohoto elementu předala Javovské funkci, která by provedla transformaci dat na XHTML.

Použít Texy (závislost na PHP), nebo něco v Javě, případně jinou syntaxi (Trac?).

1 2 3 4
Note: See TracQuery for help on using queries.