Custom Query (12 matches)

Filters
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 3 of 12)

1 2 3 4
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#1 vyřešeno Generování hlavní nabídky fiki fiki

Reported by fiki, 10 years ago.

description

Ke každé nabídce je potřeba vygenerovat boční nabídku, která bude obsahovat odkazy na ostatní stránky.

#2 vyřešeno Generování RSS, Atom, Sitemap.xml fiki fiki

Reported by fiki, 10 years ago.

description

Je potřeba generovat agregované výstupy

  • RSS
  • Atom
  • Sitemap

které budou obsahovat odkazy na všechny (neskryté) stránky. Data budou společná → mezikrok je vygenerovat soubor obsahující strukturu (název stránky, název souboru, datum a perex) a v druhém kroku z tato data převést do jednotlivých výstupních formátů. Případně použít jedinou šablonu a parametrizovat ji.

#3 vyřešeno Vlastní Java funkce a saxon fiki fiki

Reported by fiki, 10 years ago.

description

Umožnit používání vlastních funkcí napsaných v jazyce Java – budou potřeba pro zjištění data poslední úpravy souboru – důležité pro #2

1 2 3 4
Note: See TracQuery for help on using queries.