Custom Query (12 matches)

Filters
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 3 of 12)

1 2 3 4
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#18 vyřešeno ROT13 – šifrování fiki fiki

Reported by fiki, 9 years ago.

description

Vytvořit makro pro šifrování textu algoritmem  ROT13.

Napsat javascript, který poslouží k odšifrování a navázat ho na tlačítko za textem.

Smysl: autor bude moci do stránek vložit znečitelněné texty (např. vyzrazení, jak skončí film), které si čtenář přečte, jen když skutečně chce (nepřečte si je omylem).

#16 vyřešeno Makro pro odkazy fiki fiki

Reported by fiki, 9 years ago.

description

Kromě již podporovaných interních odkazů přidat možnost vkládání odkazů dalších typů.

Příklady:

  • hledání na Seznamu, Googlu
  • RFC
  • ISBN
  • Trac (wiki, úkoly)
#15 vyřešeno Tabulky fiki fiki

Reported by fiki, 9 years ago.

description

Umožnit vkládat tabulková data.

  • jednoduché tabulky jako středníkem oddělená data uvnitř značky
  • možnost načítat data z CSV souborů
  • složitější tabulky v XML/XHTML
1 2 3 4
Note: See TracQuery for help on using queries.