Changeset 19:b81b96475fe0

Show
Ignore:
Timestamp:
04/30/11 20:20:54 (9 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Tags:
v0.1
Message:

Vyčlenění uživatelských maker do samostatného souboru: #8

Files:
2 added
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • šablona/stránka.xsl

  r18 r19  
  1010        xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" 
  1111        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
  12         exclude-result-prefixes="fn h s k xs m"> 
   12        exclude-result-prefixes="fn h s k m xs"> 
  1313        <xsl:output  
  1414                method="xml"  
   
  1717                doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN"  
  1818                doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/> 
  19          
  20         <!-- Vstupní adresář: --> 
   19                 
  2120        <xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/> 
  2221        <xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/> 
   
  2423        <xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/> 
  2524        <xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/> 
   25         
   26        <xsl:include href="makra.xsl"/> 
  2627         
  2728        <!-- Celý dokument: --> 
   
  112113        </a> 
  113114    </xsl:template> 
  114      
  115     <!-- Ukázka vlastního „makra“: --> 
  116     <xsl:template match="m:měřák"> 
  117         <xsl:variable name="hodnota" select="number(@hodnota)"/> 
  118         <xsl:variable name="šířkaGrafu" select="128"/> 
  119                 <xsl:choose>                     
  120                         <xsl:when test="$hodnota &gt;= 0 and $hodnota &lt;= 100">                                
  121                                 <div style="border: 1px solid black; width: {$šířkaGrafu}px; height: 16px; padding: 0px; text-align: center; background-color: #cfc;">                   
  122                                         <div style="margin: 0px; background-color: #A4E666; width: {@hodnota*$šířkaGrafu div 100}px; height: 16px;"><xsl:call-template name="varováníRetardace"/></div> 
  123                                         <p style="margin: 0px; font-size: 12px; position: relative; top: -15px;"> 
  124                                                 <xsl:value-of select="@hodnota"/>/100 
  125                                         </p>     
  126                                 </div> 
  127                         </xsl:when> 
  128                         <xsl:otherwise> 
  129                                 <xsl:message terminate="yes">Hodnota měřáku musí být nejméně 0 a nejvíce 100 (udává procenta).</xsl:message> 
  130                         </xsl:otherwise> 
  131                 </xsl:choose> 
  132         </xsl:template> 
  133115 
  134116</xsl:stylesheet>