root/vstup/zápatí.inc @ 12:3719b121c3c4

Revision 12:3719b121c3c4, 338 bytes (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 9 years ago)

Konečně nějaký vzhled pro ukázkové stránky, CSS, patička, trochu lorem ipsum.

Line 
1<stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
2        <text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3                <p>
4                        Poháněno tučňákem. Vytvořeno pomocí <a href="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/">XML Web generátoru</a>. Používá XML, XSLT, Ant a další dobroty.
5                </p>
6    </text>   
7</stránka>
8
Note: See TracBrowser for help on using the browser.