root/vstup/záhlaví.inc @ 17:02bad17b4590

Revision 17:02bad17b4590, 387 bytes (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 9 years ago)

Logo v záhlaví → odkaz na titulní stránku (makro pro interní odkazy).

Line 
1<stránka
2        xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"
3        xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro">
4        <text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
5                <p class="logo">
6                        <m:a href="index" title="Klikněte pro přechod na úvodní stránku"><img src="grafika/logo.png" alt="XML Web generátor"/></m:a>
7                </p>
8    </text>   
9</stránka>
10
Note: See TracBrowser for help on using the browser.