Changeset 111:d59023a42d4b

Show
Ignore:
Timestamp:
07/05/12 23:31:49 (8 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

#20 Skriptování: vnořování maker – zadání tabulky nebo diagramu může být generované skriptem.

Files:
3 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • vstup/skriptování.xml

  r110 r111  
  7575use warnings; 
  7676 
  77 open(XML, "<", $ENV{"XWG_STRANKA_SOUBOR"}); 
   77open(XML, "<", $ENV{"XWG_STRANKA_SOUBOR"}) or die $!; 
  7878my %skripty; 
  7979 
   
  8989                        ]]></m:skript></pre> 
  9090 
  91                         <h3>BASH – ukázka</h3> 
   91                <h3>BASH – ukázka</h3> 
  9292                <pre><m:skript jazyk="bash"><![CDATA[ 
  9393echo -n "Právě je: "; 
   
  146146                ]]></m:skript></pre> 
  147147 
  148                 <h2>Makra ve skriptech</h2> 
   148                <h2 id="makraVeSkriptech">Makra ve skriptech</h2> 
  149149                <p> 
  150150                        XML generované skriptem může také obsahovat makra, která se následně interptetují. 
   
  223223                        </m:podČarou> 
  224224                        jiná makra – mj. skripty. 
  225                         Toho jsme využili v makru, které generuje tabulku verzí z mercurialu: 
   225                        Toho jsme využili v makru, které generuje tabulku verzí z mercurialu 
   226                        – ten umí vypsat historii úložiště v XML, které následně snadno zpracujeme v XSLT. 
  226227                </p> 
  227228 
   
  232233                </p> 
  233234 
   235                <h2>Vnořování maker</h2> 
   236                <p> 
   237                        Trochu jiný případ je vnořování maker na stránce. 
   238                        Např. si chceme vypsat vybrané internetové služby: 
   239                </p> 
   240                <m:tabulka> 
   241                        <m:skript jazyk="perl"><![CDATA[ 
   242use strict; 
   243use warnings; 
   244 
   245print "Port\tSlužba\tProtokol\n"; 
   246open(S, "<", "/etc/services") or die $!; 
   247while (<S>) { 
   248        if (/(\w+)\s+(21|22|25|80)\/(tcp)/) { 
   249                print "$2\t$1\t$3\n"; 
   250        } 
   251} 
   252                        ]]></m:skript> 
   253                </m:tabulka> 
   254                 
   255                <p> 
   256                        Pro vygenerování použijeme dvě makra – tabulku a skript – která vložíme do textu stránky: 
   257                </p> 
   258                 
   259                <m:pre jazyk="xml"><![CDATA[ 
   260<m:tabulka> 
   261        <m:skript jazyk="perl"><![CDATA[ 
   262                print "Port\tSlužba\tProtokol\n"; 
   263                open(S, "<", "/etc/services") or die $!; 
   264                while (<S>) { 
   265                        if (/(\w+)\s+(21|22|25|80)\/(tcp)/) { 
   266                                print "$2\t$1\t$3\n"; 
   267                        } 
   268                } 
   269        ]]]]>&gt;<![CDATA[</m:skript> 
   270</m:tabulka>]]></m:pre> 
   271 
   272                <p> 
   273                        Ve skriptu v tomto případě negenerujeme XHTML značky, ale CSV (s tabulátory) 
   274                        a o převod na XHTML tabulku se postará XSL šablona. 
   275                </p> 
   276 
   277                <!-- 
   278                        Nebo to taky můžeme napsat na jeden řádek: 
   279                        cat /etc/services | perl -ne 'if (/(\w+)\s+(21|22|25|80)\/(tcp)/) { print "$2\t$1\t$3\n";}' 
   280                        a vložit do tabulky jako BASH skript :-) 
   281                --> 
   282 
   283                <p> 
   284                        Podobně bychom mohli postupovat i u <a href="#makraVeSkriptech">diagramu</a> – 
   285                        negenerovat skriptem značky makra, ale pouze jeho obsah – zadání diagramu, nebo jen jeho část. 
   286                        Někdy se ale může hodit ve skriptu nastavovat atributy elementů nebo elementy vytvářet dynamicky. 
   287                </p> 
   288 
  234289        </text> 
  235290 
 • šablona/makra/diagramy.xsl

  r87 r111  
  3636        --> 
  3737        <xsl:template match="m:diagram"> 
   38                <xsl:variable name="zadání"> 
   39                        <xsl:apply-templates select="*|text()"/> 
   40                </xsl:variable> 
  3841                <xsl:call-template name="vložDiagram"> 
  39                         <xsl:with-param name="zadání" select="text()"/> 
   42                        <xsl:with-param name="zadání" select="$zadání"/> 
  4043                        <xsl:with-param name="kompletní" select="@kompletní = 'ano'"/> 
  4144                </xsl:call-template> 
 • šablona/makra/tabulka.xsl

  r90 r111  
  4040        </xsl:template> 
  4141         
   42        <!-- Skript je potřeba interpretovat ještě před tabulkou – ostatní makra budou interpretovat uvnitř buněk --> 
   43        <xsl:template match="m:tabulka[m:skript]"> 
   44                <xsl:variable name="zadání"> 
   45                        <xsl:apply-templates select="*"/> 
   46                </xsl:variable> 
   47                <xsl:call-template name="vykresliTabulku"> 
   48                        <xsl:with-param name="zadání" select="$zadání"/> 
   49                        <xsl:with-param name="oddělovač" select="(@oddělovač, '\t+')[1]"/> 
   50                </xsl:call-template> 
   51        </xsl:template> 
   52         
   53        <!-- Tabulka načítaná ze souboru: --> 
  4254        <xsl:template match="m:tabulka[@src]"> 
  4355                <xsl:call-template name="vykresliTabulku"> 
   
  4759        </xsl:template> 
  4860         
   61        <!-- TODO: Umožnit použití maker a značek uvnitř buněk tabulky. --> 
  4962        <xsl:template name="vykresliTabulku"> 
  5063                <xsl:param name="zadání"/>