root/vstup/kontakt.xml @ 36:5be21d1ef5f8

Revision 36:5be21d1ef5f8, 1.3 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 9 years ago)

drobnosti #12 #13

Line 
1<stránka
2        xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
3        xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro">
4        <nadpis>Kontakt</nadpis>
5        <perex>Kde nás najdete.</perex>
6        <pořadí>60</pořadí>
7        <text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
8                <p>
9                        Nejlépe se k nám dostanete pomocí vírníku (linka 42).
10                </p>
11                <p>
12                        <strong>Naše adresa:</strong><br/>
13                        Polární 128<br/>
14                        Tučňákova Lhota<br/>
15                        Česká republika
16                </p>
17
18                <h2>Organizační struktura</h2>
19
20                <p>
21                        Zde je orgranizační struktura naší skvělé firmy:
22                </p>
23       
24                <m:diagram nadpis="Naše organizační struktura">
25                        node            [shape="box"];
26                       
27                        tovarnik        [label="pan továrník\n(majitel)"];
28                        reditel         [label="pan ředitel"];
29                        sekretarka      [label="slečna sekretářka"];
30                        root            [label="Linuxový guru"];
31                        architekt       [label="Softwarový architekt"];
32
33                        tovarnik        ->      reditel;
34                        reditel         ->      sekretarka;
35                        reditel         ->      architekt;
36                        reditel         ->      root;
37                </m:diagram>
38
39                <h2>Procesy</h2>
40       
41                <p>
42                        Ve firmě máme spoustu procesů. Jeden z nich vypadá takto:
43                </p>
44       
45                <m:diagram orientace="vodorovně">
46                        A -> B;
47                        B -> C;
48                </m:diagram>
49
50                <p>
51                        Ale protože je to tajné, tak vám neřekneme, co A, B a C znamenají.
52                </p>
53
54        </text>
55
56</stránka>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.