Custom Query (6 matches)

Filters
 
Columns

Show under each result:


Status: accepted (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#12 Generátor modelu databáze fiki úkol blokuje Datový model pískoviště 1.0

Status: new (5 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#16 Podpora grafů fiki úkol blokuje Serverová Java 1.0
#9 SQL varování fiki vylepšení nepodstatné Serverová Java 1.0
#4 Optimalizovat tabulku historie fiki úkol zanedbatelné Datový model aplikace 1.0
#7 Pružné rozvržení HTML fiki úkol zanedbatelné HTML a JavaScript 1.0
#14 Historie – tlačítka v prohlížeči fiki vylepšení zanedbatelné HTML a JavaScript 1.0
Note: See TracQuery for help on using queries.