root/html/index.html

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Chgset Date Author Log Message
(edit) @34:8a75d9b4f88a [34:8a75d9b4f88a] 11 years František Kučera <franta-hg@…> Navigační pole (pro nápovědu): přidáno, zatím nic nedělá.
(edit) @7:11f83eac10b3 [7:11f83eac10b3] 11 years František Kučera <franta-hg@…> Opravy, aby XHTML bylo validní.
(edit) @5:71c6de7f0a38 [5:71c6de7f0a38] 11 years František Kučera <franta-hg@…> Licence (žádná), historie SQL příkazů, drobnosti v CSS.
(edit) @4:49903d1fe188 [4:49903d1fe188] 11 years František Kučera <franta-hg@…> Logo (první verze: „SQL: tenhle jazyk tě bude bavit!“) a ikonky pro ok, …
(edit) @3:35e9706113b0 [3:35e9706113b0] 11 years František Kučera <franta-hg@…> Obrázkové tlačítko pro vykonání SQL dotazu.
(edit) @2:26a11fc8e3e4 [2:26a11fc8e3e4] 11 years František Kučera <franta-hg@…> AJAX – zatím jen demo: načítání tabulky ze souboru do výstupního pole.
(edit) @1:6dced8dcb2e6 [1:6dced8dcb2e6] 11 years František Kučera <franta-hg@…> Tlačítko a jeho pozadí
(add) @0:30215344de7d [0:30215344de7d] 11 years František Kučera <franta-hg@…> Prvotní návrh HTML rozvržení – pevné velikosti měřené na body.
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.