root/html/index.html @ 2:26a11fc8e3e4

Revision 2:26a11fc8e3e4, 4.2 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 10 years ago)

AJAX – zatím jen demo: načítání tabulky ze souboru do výstupního pole.

Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!DOCTYPE html SYSTEM "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
3<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">
4    <head>
5        <meta http-equiv="content-language" content="cs"/>
6        <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
7        <link href="styl.css" type="text/css" rel="StyleSheet"/>
8        <script type="text/javaScript" src="hlavni.js"></script>
9        <title>SQL: pojďte si hrát!</title>
10    </head>
11    <body>
12        <div id="zahlavi"><p>SQL: pojďte si hrát!</p></div>
13
14        <div id="bloky">
15            <div class ="blok" id="napoveda">
16                <h2>Nápověda</h2>
17                <div class="vnitrekBloku">
18                    <p id="napovedniPole">lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…</p>
19                </div>
20            </div>
21
22
23            <div id="io">
24
25                <div class ="blok" id="vstup">
26                    <h2>Zadávání SQL příkazů</h2>
27                    <div class="vnitrekBloku">
28                        <form>
29                            <textarea>SELECT * FROM tabulka;</textarea>
30                            <button type="button" onclick="javascript:demo();">Vykonat SQL!</button>
31                        </form>
32                    </div>
33                </div>
34
35
36
37
38
39                <div class ="blok" id="vystup">
40                    <h2>Výsledek</h2>
41                    <div class="vnitrekBloku" id="vystupniPole">
42                        <p>
43                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
44                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
45                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
46                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
47                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
48                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
49                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
50                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
51                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
52                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
53                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
54                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
55                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
56                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
57                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
58                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
59                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
60                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
61                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
62                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
63                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
64                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
65                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
66                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
67                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
68                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
69                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
70                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
71                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
72                            lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
73                        </p>
74                    </div>
75                </div>
76            </div>
77
78        </div>
79
80    </body>
81</html>
82
83
Note: See TracBrowser for help on using the browser.