{3} Aktivní úkoly podle milníků (5 matches)

This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.

Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.

Milestone První vylepšená verze (5 matches)

Ticket Summary Component Version Type Owner Status Created
#3 Doplňovat doménu SuperPošťák 1.2 vylepšení fiki new 12/26/10
#1 Příjemce v kopii SuperPošťák 1.2 vylepšení fiki new 05/31/09
#5 Odebírání více příjemců současně SuperPošťák 1.2 vylepšení fiki new 01/05/11
#6 Automatické doplňování SuperPošťák 1.2 vylepšení fiki new 01/05/11
#7 Parametrizovatelné zprávy SuperPošťák 1.2 vylepšení fiki new 01/05/11
Note: See TracReports for help on using and creating reports.