{1} Aktivní úkoly (5 matches)

  • List all active tickets by priority.
  • Color each row based on priority.
Ticket Summary Component Version Milestone Type Owner Status Created
#3 Doplňovat doménu SuperPošťák 1.2 První vylepšená verze vylepšení fiki new 12/26/10
#1 Příjemce v kopii SuperPošťák 1.2 První vylepšená verze vylepšení fiki new 05/31/09
#5 Odebírání více příjemců současně SuperPošťák 1.2 První vylepšená verze vylepšení fiki new 01/05/11
#6 Automatické doplňování SuperPošťák 1.2 První vylepšená verze vylepšení fiki new 01/05/11
#7 Parametrizovatelné zprávy SuperPošťák 1.2 První vylepšená verze vylepšení fiki new 01/05/11
Note: See TracReports for help on using and creating reports.